Organisationsudvikling - Kurser - Foredrag - Coaching

MindChange

Moderne stress-håndtering

Det er på alle måder dyrt for virksomheden, når medarbejderne går ned med stress. Det koster penge, og risikoen for, at det breder sig til andre medarbejdere, der skal løbe hurtigere, er stor. Investeringen i at få den stress-ramte medarbejder hurtigt på benene og blive på benene er hurtigt tjent ind, og den tryghed, de øvrige oplever ved, at der bliver passet på de ansatte, er uvurderlig.

Til medarbejdere, der er på vej til, eller allerede er gået ned med flaget - og for hvem en langvarig sygemelding kan være udsigten - har MindChange udviklet et individuelt coachingforløb hvor medarbejderen modtager 2 timers coaching èn gang om ugen i 6-8 uger.

Med udgangspunkt i en individuel typetest får den stressramte forståelse for, hvor det går galt, og hvordan han/hun efterfølgende kan gardere sig mod at ryge tilbage i stressfælden. Coachen hjælper også den stressramte til at blive bedre til at prioritere i både arbejdsliv og privatliv og får vedkommende til at kommitte sig til en bedre og sundere livsstil, hvor uheldige vaner bliver forvandlet til en mere hensigtsmæssig levevis.