Organisationsudvikling - Kurser - Foredrag - Coaching

MindChange

Stresshåndtering


Stress er blevet et af tidens modeord, men problemet er reelt nok. Jo stærkere du løber, jo sværere bliver det at bevare jordforbindelse og overblikket, og resultatet er stress.

Når stresshormoner er i kroppen i længere tid, påvirker de dit system negativt: Immunforsvaret falder, sanserne tilsløres, kreativiteten falder, du får svært ved at koncentrere dig, og risikoen for depression og sygdom stiger.

Hos MindChange kan vi hjælpe dig med at komme på benene igen. Målet er, at du bliver bevidst om uhensigtsmæssige adfærds- og tankemønstre og får hjælp til at etablere nye, hensigtsmæssige vaner. Gennem lette bevidsthedsskabende øvelser lærer du at bevare roen i pressede situationer.

I dit forløb kan indgå følgende temaer:

- Stresshåndteringsværktøjer og stressforebyggelse
- God og dårlig stress - hvad udløser stress hos dig?
- Prioritering - ikke alt er lige vigtigt
- Konflikthåndteringsværktøjer til at sige fra på en konstruktiv måde
- Opbygning af selvværd og selvtillid
- Typebestemmelse - hvem er jeg, og hvad er mine værdier?
- Fornyet livsglæde og energi - hvad skal der til?